Dataskydds- och sekretesspolicy

Dataskydd är en förtroendefråga och ditt förtroende är viktigt för oss. För att du ska känna dig säker när du besöker och handlar från Luniq AB, håller vi oss strikt till de lagliga bestämmelserna som bland annat Personuppgiftslagen (PUL) och General Data Protection Regulation (GDPR) när vi hanterar dina personrelaterade uppgifter. Vår dataskydds- och sekretesspolicy beskriver i detalj vår hantering av data (“uppgifter”, “information”), dvs vilka uppgifter som samlas in från dig, vilka av dessa uppgifter vi bearbetar och använder och hur detta sker. Du får också reda på vem du kan vända dig till i detta sammanhang.

Denna Dataskydds- och sekretesspolicy är en del av våra Köpvillkor. Genom att besöka vår hemsida, genomföra ett köp, öppna ett kundkonto och/eller kommunicera med vår kundservice accepterar du denna Dataskydds- och sekretesspolicy.

1. Ansvarig part och den berörda personens rättigheter

Luniq.se tillhandahållas av Luniq AB (vi). Ansvarig part för insamling, bearbetning och användning av dina personliga uppgifter i enlighet med den svenska och europeiska dataskyddslagen är Luniq AB (data controller). Luniq.se har följande kontaktuppgifter:

E-post: [email protected]
Brev: Luniq AB, Bultgatan 13B, 442 40 Kungälv
Du kan få information om dina hos oss lagrade uppgifter och du kan begära att dina hos oss lagrade uppgifter korrigeras och spärras, när som helst och utan kostnad. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära att dina hos oss lagrade uppgifter raderas, till exempel om vi inte längre behöver dem för att fullgöra våra avtal eller fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Om du har invändningar mot vår insamling, bearbetning eller användning av dina uppgifter enligt dessa dataskyddsbestämmelser, helt eller delvis, kan du skicka din invändning till ovannämnda kontaktuppgifter. Du har även rätt att vända sig till Datainspektionen avseende eventuella klagomål gällande vår behandlingen av personuppgifter.

2. Hantering av personrelaterade uppgifter

Personrelaterade uppgifter är information om personliga och/eller sakliga (materiella) förhållanden som kan hänföras till en bestämd eller bestämbar enskild fysisk person, till exempel ditt namn, ditt telefonnummer, din adress, ditt personnumer samt annan information som du lämnar ifrån dig vid ett köp, vid registrering av ett kundkonto och vid kommunikation med vår kundservice. Hantering omfattar insamling, bearbetning och användning av personrelaterade uppgifter.

2.1 Kundkonto

Alla kunder som registrerar sig via funktionen “Skapa konto” får ett kundkonto, det vill säga en direkt lösenordsskyddad åtkomst till sina uppgifter som lagras hos oss. I Luniq.se’s kundkonto kan du bland annat se uppgifter om dina avslutade, öppna och nyligen skickade beställningar eller administrera dina personliga uppgifter och nyhetsbrevet.

2.1.1 Skapa kundkonto

Följande uppgifter måste anges vid registrering av ett kundkonto (obligatoriska uppgifter):

 • Din e-postadress
 • Ditt lösenord
 • Ditt förnamn
 • Ditt efternamn

Din e-postadress behöver vi för att bekräfta mottagandet av din beställning och leveransen och dessutom för att kunna kommunicera med dig. Vi använder din e-postadress även för identifiering (som användarnamn) när du loggar in på ditt kundkonto. För din beställning behöver vi dina korrekta namn- och adressuppgifter. Din fakturerings- och leveransadress behöver du inte ange förrän du gör en beställning.

2.1.2 Användning av ditt kundkonto

Du kan använda ditt kundkonto för att logga in på Luniq.se. Om du inte loggar ut från ditt kundkonto, kommer du automatiskt att vara inloggad. Med denna funktion har du möjlighet att använda en del av våra tjänster (till exempel “Önskelista”). Av säkerhetsskäl kommer du dock återigen att bli ombedd att ange ditt lösenord om du vill göra en beställning eller ändra dina personuppgifter.

2.2 Användning av dina personrelaterade uppgifter

Vi samlar in, lagrar, bearbetar och använder dina personrelaterade uppgifter för att kunna:

 • handlägga dina köp i Luniq.se, dvs kunna leverera de produkter, tjänster (abonnemang) som du har beställt.
 • hantera dina eventuella kundserviceärenden inklusive eventuella senare garantifall,
 • sköta den tekniska administrationen av våra system,
 • genomföra egen marknadsföring (mer information om detta under punkt 2.3 nedan) samt för att
 • förhindra brottsliga handlingar och bedrägeri.

Insamling, lagring, bearbetning och användning av dina personrelaterade uppgifter kommer endast att ske om detta är tillåtet enligt lag, för att kunna fullgöra våra avtal och våra rättsliga förpliktelser, vid berättigat intresse och/eller om du tidigare har lämnat ditt samtycke. Inom ramen för handläggning av beställningar får våra leverantörer inklusive av oss anlitade tjänsteleverantörer (såsom betalningsleverantörer eller speditions- och logistikföretag) de uppgifter som krävs för beställnings- och orderhantering. De uppgifter som överförts på detta sätt får våra tjänsteleverantörer endast använda för att utföra sina uppgifter.

2.3 Användning av dina personrelaterade uppgifter för reklamsyften

Förutom bearbetningen av dina uppgifter för handläggning av ditt köp hos Luniq.se använder vi dina uppgifter även för följande ändamål:

 • att permanent förbättra din köp- och serviceupplevelse och göra den ännu mer kundvänlig och individuell,
 • att kommunicera med dig om dina beställningar, samt om vissa produkter eller marknadsföringskampanjer, och
 • att rekommendera produkter, tjänster eller försäkringar som kan intressera dig.

För detta ändamål använder vi följande information:

 • leverans- och läskvitton av e-post,
 • information om den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du använder,
 • din anslutning till Internet,
 • datum och tid för besöket,
 • produkter som du har tittat på,
 • information som vi fått av dig samt
 • din orderhistorik.

Användningen av dina personuppgifter i reklamsyfte kan du när som helst invända mot. Detta gäller både för alla reklamsyften och enskilda åtgärder. För detta får inga andra kostnader uppstå än de vanliga överföringskostnaderna. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 (e-post, brev) räcker för detta ändamål.

2.3.1 Kundkommunikation och nyhetsbrev

Kundkommunikation och nyhetsbrev skickas till den e-postadress som du angett endast under förutsättning att du som innehavare av denna e-postadress är införstådd med och har godkänt mottagandet genom att ha godkänt våra köpvillkor eller genom att ha godkänt prenumerationen separat genom double opt-in metoden, dvs genom att du dels aktivt valt att få ett nyhetsbrev och därefter bekräftat detta val genom att klicka på en bekräftelselänk. Om du senare inte längre vill ta del av vår kundkommunikation eller våra nyhetsbrev kan du avprenumerera från det själv genom att klicka på en länk i utskicken, eller genom att meddela oss om detta. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 räcker för detta ändamål. Vi samarbetar med Rule för utskick av kundkommunikation. Läs mer om Rule och deras tjänst på Rules hemsida.

2.3.2 Produktrekommendationer

Om du har gjort ett köp på Luniq.se, eller lämnat din e-postadress för att få innehållet i dina varukorg skickat till din e-postadress, kan du komma att få produktrekommendationer via e-post. Dessa produktrekommendationer får du av oss oberoende av om du prenumererat på ett nyhetsbrev. Vi vill på detta sätt skicka information om produkter från vårt sortiment som baserat på dina tidigare inköp och besökta sidor och som förhoppningsvis kan intressera dig. Om du inte längre vill ha våra produktrekommendationer eller några andra reklammeddelanden kan du säga upp dessa utan att det uppstår andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxa. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 räcker för detta ändamål. Naturligtvis innehåller varje e-postmeddelande även en länk för uppsägning av prenumerationen. Vi samarbetar med Mailchimp angående produktrekommendationer. Mer information om Mailchimp och deras tjänst finns på Mailchimps hemsida.

2.3.3 Tävlingar

Vid tävlingar använder vi dina uppgifter för att kunna meddela om vinster och göra reklam för våra erbjudanden. Detaljerade upplysningar finns i villkoren för deltagande i respektive tävling. Dessutom kan vi använda dina uppgifter för marknads- och opinionsundersökningar.

2.3.4 Marknads- och opinionsundersökningar

Vid marknads- och opinionsundersökningar använder vi inte de insamlade uppgifter i reklamsyfte. Detaljerade upplysningar (särskilt för utvärdering av dina uppgifter) kan hittas inom ramen för respektive enkät eller där du lämnat dina uppgifter. Dina enkätsvar kommer inte att lämnas ut till tredje part eller publiceras. Användningen av uppgifter för marknads- och opinionsundersökningar kan du när som helst invända mot. Detta gäller både för alla och enskilda åtgärder. För detta får inga andra kostnader uppstå än de vanliga överföringskostnaderna enligt grundtaxan. Ett skriftligt meddelande till de kontaktuppgifter som nämns under punkt 1 räcker för detta ändamål. Naturligtvis innehåller varje e-postmeddelande i samband med enkäten även en länk för uppsägning.

3. Användning av cookies

På Luniq.se används cookies. Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att kunna besöka Luniq.se, men webbutiken erbjuder endast en begränsad funktionalitet om du inte tillåter användning av cookies.

3.1 Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två huvudtyper av cookies:

Tillfälliga cookies (session cookies), som lagras i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Dessa cookies försvinner automatiskt när webbläsaren stängs ner.
Permanenta cookies (persistent cookies), som ligger kvar på besökarens dator under en längre eller obestämd tid (livslängd i regel mellan 1 månad och upp till 10 år).

3.2 Användning av egna cookies

På Luniq.se används både tillfälliga och permanenta cookies.

Tillfälliga cookies används för att kunna hålla reda på vilka varor som har lagts i varukorgen, hantera betalningsprocessen, säkerställa att besökare som har loggat in på webbplatsen slipper att logga in på varje ny sida de besöker, förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig med flera.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Luniq.se så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Luniq.se samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Permanenta cookies används även i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Luniq.se. Dessa cookies (livslängd mellan 1 månad och upp till 10 år) sparas på din dator och raderas automatiskt när den inställda tiden nås.

I de cookies Luniq AB använder sparas endast anonymiserad data. Vid aktivering av dessa cookies tilldelas de ett identifikationsnummer. En samordning med dina personrelaterade uppgifter till detta identifikationsnummer sker inte. Ditt namn, din IP-adress eller liknande uppgifter som möjliggör en direkt samordning mellan dig och denna cookie sparas inte i den. Baserat på cookie tekniken erhåller vi endast anonymiserad information, exempelvis om vilka sidor i vår webbutik som har besökts, vilka produkter man har tittat på, etc.

3.3 Användning av tredje parts cookies i marknadsföringssyfte

Luniq.se samarbetar med några partners som bidrar till att göra vår webbutik och våra erbjudanden intressantare för dig. Därför sparas även tredje-parts cookies från partnerföretag på din dator när du besöker vår webbutik. Härvid handlar det om både tillfälliga och temporärer cookies, som raderas automatiskt när den inställda tiden har gått ut (livslängd 14 dagar till 10 år). Även våra partnerföretags cookies innehåller endast anonymiserad information. Detta är till exempel uppgifter om vilka sidor och produkter du har tittat på, sökt efter, köpsöktes, etc. I detta sammanhang registrerar en del av våra reklampartners även information om vilka sidor du har besökt och vilka produkter du har intresserat dig för. Syftet är att kunna visa dig produkter och erbjudanden som så bra som möjligt motsvarar dina intressen.

3.3.1 On-site marketing

Baserat på cookie tekniken insamlas information på Luniq.se för att optimera våra erbjudanden. Dessa uppgifter används inte för att identifiera dig personligen, utan är helt enkelt till för en pseudonymiserad utvärdering av webbutikens användning. Med denna teknik kan vi presentera produkter, tjänster och/eller erbjudanden som borde vara relevanta och intressanta för dig. Innehållet baseras på den information som erhållits i samband med klickanalysen (till exempel rekommendationer som är inriktad på att man de senaste dagarna har tittat på brandsläckare). Vårt mål är att göra våra erbjudanden så attraktiva som möjligt för dig och att presentera produkter som matchar dina intressen.

3.3.2 Off-site marketing / Retargeting

Luniq.se kan använda så kallad retargeting-teknik. Denna teknik gör det möjligt att tilltala användare som redan visat intresse för våra produkter med reklam på våra partners webbsidor. Vi är övertygade om att visning av personlig, intressebaserad annonsering i regel är intressantare för internetanvändaren än den vanliga reklamen, som saknar sådan personlig relation. Visning av dessa reklammaterial på våra partners sidor bygger på en cookie-teknik och en analys av det tidigare användarbeteendet. Denna typ av reklam är komplett pseudonymiserad. Vid användning av vår sida kommer cookies till användning. Därmed insamlas, sparas och användas uppgifter om din användning. Dessutom sparas dina uppgifter i cookies även efter slutet av webbläsarsessionen och kan sedan exempelvis åter anropas nästa gång du besöker webbsidorna.

3.4 Hur kan du förhindra att cookies sparas?

Du kan ställa in din webbläsaren så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker och på så sätt med framtida verkan förhindra att cookies sparas på din dator. Om du endast vill acceptera cookies från Luniq.se, men inte de från våra leverantörer och partners kan du ändra inställningen i din webbläsare till “Blockera cookies från tredje part”. I regel kan du via hjälpfunktionen i din webbläsarens meny se hur du avvisar nya cookies och tar bort sådana du redan har fått.

4. Loggfiler

Vid varje åtkomst till Luniq.se webbsidor kommer användaruppgifter att överföras av respektive webbläsare och lagras i loggfiler på våra webbservrar (“serverloggfilerna”). De dataposter som sparas i detta sammanhang innehåller följande uppgifter: Datum och tid för åtkomst, namnet på anropad sida, IP-adress, refererande URL (ursprungs URL, varifrån du har kommit till webbsidorna), den mängd data som överförts, samt produkt- och versionsinformation om den webbläsare som använts.

Dessa dataposter utvärderas av oss för att ytterligare öka användarvänligheten, hitta och åtgärda fel snabbare samt styra kapaciteterna på våra servrar samt förbättra våra erbjudanden på Luniq.se. Samtidigt använder vi loggfilerna som försvar mot attacker mot Luniq.se, t.ex. inom ramen för så kallade DDoS-attacker (Distributed Denial of Service), som har syftet att blockera åtkomst till Luniq.se genom en överbelastning av förfrågningar.

5. Webbanalys

För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google Analytics använder metoder som möjliggör en analys av användning av webbplatsen. Google Analytics använder i detta syfte egna cookies (se punkt 3), som lagras på besökarens dator. Information om besökarens användning av Luniq.se överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där. Genom aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer därvid IP-adressen dock först att avkortas före överföring inom Europeiska Unionens medlemsstater eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en server i USA tillhörande Google för att avkortas där. IP-adressen som inom ramen för Google Analytics sänds via din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter som sparats av Google.

Du kan förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress) genom Google, samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet Google Analytics Opt-Out (klicka på länken för att ladda ner pluginet). Alternativt till pluginet i webbläsaren kan du klicka på denna länk för att förhindra registrering genom Google Analytics på denna webbplats. Därvid sparas en opt-out-cookie på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Om du tar bort dina cookies, måste du åter klicka på denna länk.

Säker dataöverföring

All kommunikation mellan din dator och våra system, till exempel information om dina personliga uppgifter eller dina beställningar, sker genom en säker anslutning med kryptering. Vi använder därvid krypteringssystemet TLS (Transport Layer Security) respektive SSL (Secure Socket Layer).

Dessutom säkrar vi våra system med tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av dina data genom obehöriga personer.

Personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträden är företag som hjälper oss med att fullgöra våra tjänster för dig som kund, bland annat

 • Transportföretag (logistikföretag)
 • Betallösningar (betaltjänstleverantörer)
 • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support av våra IT-lösningar)
 • Marknadsföringslösningar (till exempel nyhetsbrev)

När dina uppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi samlat in informationen (tex för att kunna uppfylla åtaganden enligt köpeavtal).

Observera att vi aldrig och under inga omständigheter säljer adressuppgifter till tredje part.

Denna dataskydds- och sekretesspolicy gäller från och med 1 september 2022.

Rulla till toppen